alt=

Filipino (Tagalog) Writing Examples

The following shows writing examples at various proficiency levels. These were produced by real language learners and may contain errors. See Writing Section Tips at the bottom of this page.

Filipino (Tagalog) Proficiency Tests and Resources

Writing Examples

At this level, I am able to create individual words that have no extended meaning.

I can share some simple vocabulary, which deals with the prompt/task/situation, but I tend to struggle to connect those words to create meaning.

matulog Maglaro Basahin ang

At this level, I am beginning to develop the ability to create meaning by grammatically connecting words.

Specifically, I can connect some basic subjects and verbs or verbs and objects, but I may be inconsistent at doing this.

I am often limited in my vocabulary to Novice level topics that I experience in my every-day life or that I have recently learned.

kumain ng tsokolate kumain saging

At this level, I can create simple sentences with very basic grammatical control and accuracy.

There are often errors in my responses, while at the same time I might have good control with some very simple structures and functions of the language that I have just learned or studied.

At the Novice levels, errors are expected as I try to create simple sentences. Generally, the sentences that I am able to create are very basic and simple with few, if any, added details.

Ayaw niya mag-aral. Gusto niya maglaro.

At this level, I can create simple sentences with some added detail; such sentences help create VARIETY.

At the Intermediate Low level, simple sentences are enhanced by use of prepositional phrases, helping verb usage, as well as some adverbs and a variety of adjectives.

I generally create independent sentences (ideas) that can be moved around without affecting the overall meaning of the response. There are still a number of errors in my response, but I have fairly good control of more basic sentences. I am feeling more confident in using different structures and expanding vocabulary and taking more risks with my responses.

Ang masayang experience ko - maglaro ng soccer. Nag-lalaro ako ng soccer araw-araw kasama kaibigan ko. Naglalaro kami sa kasama mga kaibigan ko sa school team. Sa championship, naglaro ako lahat ng laro at nag-goal. Masaya ako kasama kaibigan at pamilya. Kumain kami ng pizza pagkatapos ng game. Gusto ko ang soccer.

At this level, I can now create enough language to show groupings of ideas.

My thoughts are loosely connected and cannot be moved around without affecting meaning.

I can also create a few sentences with complexity and am able to use some transition words.  I am also able to use more than just simple present tense, but often make mistakes when I try to use other tenses.

My vocabulary use is expanding and I am able to use more than the usual, high frequency or most common vocabulary. I feel that I am able to create new language on my own and communicate my everyday needs without too much difficulty.

Marami na masayang bagay sa buhay ko. Marami akong masayang memories. Isa na pinakamasaya ay ang paglaro ng golf. Naglalaro ako ng golf noong limang taon ako. Gusto ng nanay at tatayo ko mag-golf noon bata pa sila. Tinuruan nila ako ng marami sa golf. Noong nasa highschool ako, naglaro ako sa school team. Magaling kami. Tinuruan ako ng coach ko. Natuto ako ng maraming bagay na importante ngayon. Natutunan kong huwag magalit. Minsan, hindi maganda ang pag-tama sa bola kaya nagagalit ako. Hindi na maganda ang paglaro ko. Magaling ang coach ko mag-turo.

At this level, I have good control of the language and feel quite confident about an increasing range of topics.

There are still some occasional errors in my language production, but that does not hinder my ability to communicate what I need to share.

I can use circumlocution to explain or describe things for which I do not know specific vocabulary or structures. I can understand and use different time frames and am just beginning to develop the ability to switch most time frames with accuracy. I can use transition words and concepts with some ease. My language has a more natural flow, but I still may have some unnatural pauses or hesitations.

Isa sa pinakamasayang karanasan ko ay ang bakasyon ko sa France para sa student exchange. Hindi ko malimutan ang mga estudyante na may ibang buhay kaysa sa mga American. Sa aking bakasyon, bumisita kami sa mga historical sites at mueseums at restaurant at mga shops. Pinakamagandang karanasan ang maging isang exchange student at tumira sa bahay at gayahin ang kanilang buhay. Malaking parte ang pagkain sa France pero marami pa. Palagi kong naiisip na ang ating bansa ay walang pareho. Pero, ang pagpunta ko sa Europe na lahat ay iba ang nagpaiba ng isip ko. Alam ko na ang karanasan na ito ay maaalala ko habang buhay.

At this level my response contains a number of complexities with higher degree of accuracy.

Such language allows me to address each aspect of the prompt more completely and with more depth of meaning.

I am able to use Advanced vocabulary or Advanced terms, conjugations etc. with confidence. I feel that I can create natural flow using as much detail and descriptive language as possible to create a clear picture. Errors with more complex structures may still occur. My ability to switch time frames begins to increase in accuracy.

Sa palagay ko isa sa pinakapangit at masayang bagay na nangyari ay noong nagkaroon ako ng concussion. Ang petsa at ika-apat ng Enero 2016. Unang araw ng pasok pagkatapos ng bakasyon at ayokong bumangon. Dahan-dahan akong bumaba at ginawan ko ang sarili ko ng peanut butter toast sa dilim, tamad akong buksan ang ilaw. Kailangan kong kunin ang mga gamit ko para sa klase para malagay ko sa bag ko. Dahan-dahan akong umakyat papasok sa kuwarto ko. Kinuha ko ang school supplies ko at napuno ang aking my kamay at braso at bumaba. Lumakad ako sa dilim habang iniisop ko ang mga assignment na kailangan kong tapusin. Hindi ko pa rin binuksan ang ilaw at iyon ang naging maling desisyon ko noong araw na iyon. Nadulas ako dahil sa walis na nakahilata sa sahig. Hindi ko magamit ang mga braso ko dahil puno ito ng mga gamit para sa school. Natumba ako at nauntog sa sahig. Naramdaman ko ang sahig sa likod ng ulo ko na may samang kirot sa ulo. Wala akong naalala kung ano ang nangyari pagkatapos pero nakarating ako sa opisina ng doctor. Nagresulta ang concussion na ito ng depresyon at lungkot. Hindi ako makagamit ng teknolohiya. Masakit gumalaw. Tuloy-tuloy ang sakit ng ulo ko. Tulog lang ako ng tulog, mga 22 oras sa isang araw. Pero, magaling na ako, hindi ako sumuko. Pero, naapektuhan ang aking pag-iisip kaya’t mahina na ako sa math at language hindi kagaya noon. Kahit na mabuti na ako, nakakaranas pa rin ako ng mabigat na depresyon. Pero mabuting naranasan ko ito. Sa tingin ko, ito ay masamang bagay at pinakamalungkot na trahedya. Pero, naisip ko rin na matapang ako dahil kinaya kong manatili sa kama na malungkot sa mahabang panahon at nakatayo ako muli.

At this level my response demonstrates my ease with the language.

I am able to create a response which not only addresses each aspect of the prompt, but delves into each point with clarity and concise language.

I am able to incorporate a number of more complex structures as well as Advanced vocabulary and Advanced phrases with a higher degree of accuracy throughout the majority of the response.

The language I create has a natural flow due to the way I incorporate a variety of patterns and complexities into my response. My response shows my ability to create language that has sophistication of language skills and syntactical density. My ability to switch time frames accurately is evident, if called for in the prompt.

Isa sa pinakamasayang karanasan ko sa buhay ay nangyari noong walong taong gulang ako. Isa akong tagalinis sa conference center bilang summer job ko. Sa sumunod na taon pagkatapos ng unang taon ko sa kolehiyo, naghahanap ako ng trabaho at hindi ako sigurado kung makakahanap ako. Sinabihan ako ng aking kapatid na lalake tungkol sa dati niyang trinabahuhan, at naghahanap daw sila ng trabahador para sa tag-init. Nagpasya akong mag-apply at umasang matatanggap ako. Ngunit, hindi ko nakuha ang posisyon na una kong ginusto. Sa halip, natanggap ako bilang isang tagalinis. Ako ay naging isang housekeeper sa isang conference para sa tag-init. Ang tag-init ay puno ng mga kaganapan. Marami akong mga problemang nakaharap na hindi ko naisip bilang isang bisita sa isang hotel. Nag-ayos ako ng kama, naglinis ng kubeta, naghugas ng bintana, nag-vaccum, at marami pang iba’t ibang mga gawain. Sa ganitong paraan ko lang natuklasan ang aking kakayahan. Hindi karaniwan ang magtrabaho ng anim na beses sa isang linggo embes na lima o kaya’y magka-extra shift sa umpisa o katapusan ng araw. Patuloy-tuloy lang akong nagtrabaho pero natuwa naman ako sa sarili ko. Sineryoso ko ang aking trabaho bilang isang tagalinis. Tinutulak ko ang sarili kong maglinis nang mabuti at pati na rin maglinis ng mabilisan. Sa madaling panahon nakakapaglinis ako ng kuwarto kalahati ng oras kumpara sa iba. Nasorpresa ako noong nakatanggap ako ng employee of the month award sa pangalawang buwan kong pagtatrabaho. Napaisip ako na ang aking trabaho ay napapahalagahan at sa uulitin alam ko ang aking kakayahan. Kahit na hindi ito isang grandeng karanasan, sapat na ito sa akin. Natutunan ko ang halaga ng pagtatrabaho at naisip ko kung ano ang mga kaya kong gawin. Sa kabuuan, ito ang karanasan na nagbukas ng mundo no posibilidad at sa ganoong rason, ito ang pinakamasayang karanasan sa buhay ko.

Writing Section Tips

Additional resources can be found in the Power-Up Guide and on our Video Tutorials page.

 • Be a ‘show-off’ – this is the time to show what you can do!
 • Be organized in your writing.
 • Challenge yourself to go above and beyond what you normally write.
 • Be creative and don’t stress out over possible errors. Perfection is not the goal!

Simply do your best and enjoy creating and communicating in the language that you are learning.

Cookie Consent

We use cookies to improve website experience and we will never sell your information to anyone.

Kathang Pinoy

Filipino in thoughts and words.

Famous Essays and Speeches by Filipinos

 • My Husband's Roommate
 • Where is the Patis?
 • I Am A Filipino
 • This I Believe
 • The Philippines A Century Hence by José Rizal  (Translated by Charles E. Derbyshire) Part I
 • The Philippines A Century Hence by José Rizal  (Translated by Charles E. Derbyshire) Part II
 • The Philippines A Century Hence by José Rizal  (Translated by Charles E. Derbyshire) Part III
 • The Philippines A Century Hence by José Rizal  (Translated by Charles E. Derbyshire) Part IV
 • The Indolence of the Filipinos by José Rizal  (Translated by Charles E. Derbyshire)
 • The Filipino Is Worth Dying For
 • 1983 Arrival Speech of Ninoy Aquino

Home / Essay Samples / World / Asia / Philippines

Philippines Essay Examples

Research paper on how and why the philippines should save its endangered languages.

Must everything dying be saved? The ideas and discussions that surround this question have become truly more relevant in this day and age, especially in terms of languages. Many linguists are fervent in their works to document, preserve, and protect dying languages; or more aptly...

Discovering My Identity: Embracing Filipino Values and Traits

In the Filipino culture, family plays a significant role in shaping an individual's values and traits. Filipinos are known for their strong family ties and close-knit relationships with their loved ones. This is why writing a Filipino values essay can be a great way to...

Resiliency and Adaptability: Key Traits of the Filipino Spirit

Values are something that disciplines a person’s attitude. It is a judgement of what is the importance of life. Human values guide the person on how to interact with other people. In line with this, Filipino values are set of values that Filipinos have historically...

Upholding Democracy: the Importance of the Philippine Constitution

The People Power Revolution in the Philippines in 1986 was a significant moment in the country's history, as it marked the end of a dictatorship and the beginning of a new era of democracy. The transition to democracy was facilitated by the creation of the...

Philippine Tourism in the Pandemic: Balancing Safety and Promotion

To start with, within promoting Philippine tourism essay will be discussed the quastion whether Philippine tourism is safe or not during the pandemic. Philippines’ Department of Tourism ensured that the country is still safe to visit despite the worldwide scare of Novel Coronavirus, a virus...

The Toxic Side of Filipino Hospitality: "Pakikisama" Culture

The Filipino hospitality essay explores the concept of Pakikisama in Filipino culture and how it has become toxic despite the reputation of Filipinos as hospitable people. It delves into how the expectations of reciprocity and the fear of losing "face" in social situations can lead...

The Living Legacy of Banaue Rice Terraces: a Cultural Marvel

The Philippines is composed of many islands. It is rich in natural resources, diverse cultures, and beautiful tourist spots within the islands. Many tourists visit the country to immerse their selves to these beautiful places. One of the most visited places in the country are...

What Can I Say to Describe Philippines

The Philippines is a very beautiful country, an archipelago with a total of more than 7,000 islands. In the describe Philippines essay I am going to answer some questions about this country, its culture, history and more. Yes, I agree with the differentiation between the...

Breaking Free from Colonial Mentality: Restoring Filipino Culture

In the Philippines, it is noteworthy that, despite almost 400 years of Spanish rule, the preference for Spanish culture did not take root except in the very highest classes. Nevertheless, even though the United States has owned only the Philippine Islands for less than 50...

Effects of Globalization in the Philippines

Within effects of globalization in the Philippines essay I need to discuss the Philippine experience in capitalist globalization. Here I will give the review of the following aspects: politics, economy, human rights, culture, religion, science, health and medicine, and education. 'Globalization is incredibly efficient but...

Trying to find an excellent essay sample but no results?

Don’t waste your time and get a professional writer to help!

You may also like

 • Los Angeles
 • New York City
 • North Cyprus
 • North Korea Essays
 • Tokyo Essays
 • Singapore Essays
 • India Essays
 • Vietnam Essays
 • Malaysia Essays
 • Japan Essays
 • Pakistan Essays
 • Manila Essays
 • Hong Kong Essays

samplius.com uses cookies to offer you the best service possible.By continuing we’ll assume you board with our cookie policy .--> -->